Handledarkurs för B-körkort i Stockholm, endast 250 kr. Helgkurser!

Bil

Lördagskurser, Trafikskola i Stockholm (Alvik).

I denna handledarkurs, specifikt utformad för B-körkorts sökande i Stockholm, kommer vi att ge dig och din blivande förare den bästa förberedelsen för en trygg och framgångsrik färd på vägarna.

Kursbeskrivning av Handledarkurs  i Stockholm: 

Säkerställ att du är väl förberedd för din privata övningskörning genom att delta i den nödvändiga introduktionsutbildningen, även känd som handledarkursen, i Stockholm. För att uppfylla Transportstyrelsens krav och vara redo för övningskörning måste du och din blivande handledare genomgå denna obligatoriska utbildning. Det är viktigt att förstå att handledarkursen är ett krav för att kunna ansöka om ett B-körkort, vilket är nödvändigt för att utföra privata övningskörnings lektioner.

Handledarkursen äger rum på Gustavslundsvägen 151 C i Stockholm (Alvik) och erbjuder en omfattande förberedelse för blivande förare. För att delta måste du vara minst 15 år och 9 månader gammal samt ta med giltig legitimation till kurstillfället. Se till att du anländer i tid, helst 10 minuter före kursstart. En unik fördel med denna kurs är att elever och deras framtida handledare inte nödvändigtvis behöver närvara vid kurstillfället samtidigt, vilket gör det mer flexibelt.

Under handledarkursen kommer du att få en djupgående förståelse för körkortsutbildningens mål och innehåll, samt de specifika reglerna som gäller för övningskörning. Kursen kommer att visa dig hur du planerar och strukturerar dina körningstillfällen på ett optimalt sätt. Dessutom kommer viktiga aspekter som trafiksäkerhet och miljöhänsyn att betonas, vilket hjälper dig att utveckla en medvetenhet om din roll som ansvarsfull förare.
Vår handledarkurs i Stockholm är utformad för att ge dig och din framtida förare en omfattande och detaljerad översikt över alla utbildningsmoment som krävs för att förvärva ett B-körkort. Vi lämnar ingen sten orörd när det gäller att förbereda dig och din elev för att bli en kompetent och säker förare på vägarna.

Som handledare i Stockholm kan du vara säker på att din elev kommer att vara väl förberett för den kommande vägen till sitt körkort. Vår kurs lägger tonvikt på att planera och strukturera körningstillfällen effektivt, vilket sparar tid och pengar på lång sikt.

Det är av yttersta vikt att du alltid har ditt handledarbevis och handledarens B-körkort med dig i bilen under övningstillfällen. 

Kan jag börja övningsköra direkt efter att jag har gått handledarkursen ?

Nej. Efter genomgången kurs så tar det cirka 1-2 veckor innan Transportstyrelsen utfärdar det intyg som tillåter dig att övningsköra. Ni får inte övningsköra direkt efter att kursen är genomförd, utan måste invänta handledarintyg som ger er tillåtelse att övningsköra. Handledarintyget är inte detsamma som körkortstillståndet.

Kan jag ansöka handledarskap innan jag har gått handledarkursen?

 Ansökan om handledarskapkan kan genomföras innan du har gått kursen. För att snabba på processen så kan ni innan kursen ansöka om handledarskap.


 OBS! Tänk på att göra en ansökan för varje kombination av handledare och förare.

Hur länge gäller Handledarbeviset?

Ett handledarbevis gäller i fem år så länge körkortet inte blir återkallat.
Du måste sen göra en ny ansökan och bli godkänd på nytt, om du vill fortsätta att vara handledare.