Introduktionsutbildning

När det är dags att börja övningsköra privat kräver Transportstyrelsen att du och din handledare går en introduktionsutbildning.

Kursbeskrivning av introduktionsutbildning  i Stockholm: 

Kursen tidigare kallad handledarutbildning är ett krav för att få övningsköra privat. Kursen genomförs i klassrum på Gustavslundsvägen 151 C i Stockholm (Alvik).

För att gå kursen måste du vara minst 15 år och 9 månader. Du måste ta med giltig legitimation till kurstillfället.  Det är viktigt att vara på plats 15 minuter innan utbildningen startar. Elever och handledare behöver inte gå kursen samtidigt.

Under utbildningen får du bland annat information om:
  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
  • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen.
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

    Introduktionsutbildning är obligatorisk för att få övningsköra privat!         

    OBS! Handledarbeviset och handledarens körkort ska vid varje tillfälle finnas med i bilen när ni övningskör.
Introduktionsutbildning tidigare kallad handledarutbildning.

Kan jag börja övningsköra direkt efter att jag har gått handledarkursen ?

Nej. Efter genomgången kurs så tar det cirka 1-2 veckor innan Transportstyrelsen utfärdar det intyg som tillåter dig att övningsköra. Ni får inte övningsköra direkt efter att kursen är genomförd, utan måste invänta handledarintyg som ger er tillåtelse att övningsköra. Handledarintyget är inte detsamma som körkortstillståndet.

Kan jag ansöka handledarskap innan jag har gått handledarkursen?

 Ansökan om handledarskapkan kan genomföras innan du har gått kursen. För att snabba på processen så kan ni innan kursen ansöka om handledarskap.


 OBS! Tänk på att göra en ansökan för varje kombination av handledare och förare.

Hur länge gäller Handledarbeviset?

Ett handledarbevis gäller i fem år så länge körkortet inte blir återkallat.
Du måste sen göra en ny ansökan och bli godkänd på nytt, om du vill fortsätta att vara handledare.