Riskutbildning del 1 (Riskettan) den obligatoriska teoretiska utbildningen för B-körkort.

Kursen Riskettan genomförs i klassrum på Gustavslundsvägen 151 C i Alvik, Bromma  i Västerort. Erfaren och omtyckt kursledare.

Kursen  Riskutbildning del 1( Riskettan)

genomförs i klassrum på Gustavslundsvägen 151 C i Alvik (Ej Digitalt). Kurslängden är 180 min, exklusive 2x10 minuters pauser under kursen.
Enligt Transportstyrelsen regelverk måste vi säkerställa alla deltagares identitet. Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation till kursen!
Riskutbildning Del 1 (Riskettan) är obligatorisk kurs för B-körkort som handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Bland annat går vi i igenom: 
- Hur olika slags distraktionsfaktorer påverkar dig som förare. Såsom medpassagerare, mobiltelefoner, stress och trötthet.
- Reglerna för rattfylleri, droger och trötthet i trafiken.
- Hur attityder och beteenden påverkar dig som bilförare.
- Statistik och olycksbenägenhet hos demografiska grupper, såsom kvinnor/män, yngre/äldre.

Jag ska ta körkort


Risk1 is the first part of the mandatory theoretical risk training for B driving licenses.

The course Risk education part 1 is held in a classroom at Gustavslundsvägen 151 C in Alvik, Bromma.  Experienced and well-liked course leader.

Course  risk education part 1 description

The course is held in a classroom at Gustavslundsvägen 151C in Alvik, Bromma. Physical attendance is mandatory for this course, and is not possible to attend digitally.  The length of the course is 180 minutes (3h), excluding 2x10 minutes of pause during the time of the course.

The risk education part 1 ‘Riskettan’ is a mandatory course to obtain a B driving license, covering the risks of alcohol, other substances, fatigue and other critical behaviors in relation to driving. In compliance with the Swedish Transport Agency, we will confirm the identity of each participant before the course start. Remember to bring your personal identification card or passport with you to the class


Requirements for obtaining a driving licence?

Introduktionsutbildning B-körkort

Introduktionsutbildning tidigare kallad handledarutbildning är ett krav för att få övningsköra privat.  Både du och den du ska köra med måste gå kursen.

Kursbeskrivning  av Introduktionsutbildning  

Kursen tidigare kallad handledarutbildning är ett krav för att få övningsköra privat. Kursen genomförs i klassrum på Gustavslundsvägen 151 C i Alvik, Bromma i Västerort. (Ej Digitalt)
Under utbildningen får du bland annat information om:
  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
  • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen.
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

 Introduction course in English.  (B- driving license)

Introduction course in English- for you who needs the permission to practice  driving private.  Both you and the person you are going to drive with must take the course.

Theoretical Introduction course description

This course is manditory if you plan on driving privately (you don’t need to take it if you are only driving with a school)
If you will practice driving at home before going for your Swedish driving license, both you and your selected supervisor (mum, dad, friend) must attend an Introduction Course (‘Introduktionsutbildning’).
The course is held by authorized driving instructor with legal permission to teach the course for private practice driving.
The instructor will report to the Swedish Transport Agency when a pupil or supervisor has successfully fulfilled the course. 
Through booking, you will receive a confirmation email (please check your spam folder) with all information and link to the course.